You are here: Home › › Diensten

Dienstverlening


Jan Veltman Interim Management & Consultancy biedt onder andere de volgende diensten:
  • Risicomanagement beleid op de werkvloer opzetten en toetsen aan de lopende verzekeringsportefeuille.
  • Het in beeld brengen van de totale risicokosten.
  • Kritische beoordeling van de verzekeringsportefeuille vanuit de interne organisatie. Normaliter is dit ook al een taak van de makelaar.
  • Co√∂rdineren van technische inspecties uit te voeren door de verzekeraar dan wel makelaar. Verder follow-up geven aan de voorgestelde preventieadviezen en communiceren met de makelaar.
  • Intern communiceren van de totale preventie.
  • Het verzamelen van informatie / bescheiden ten behoeve van het risico-/verzekeringsbeleid.
  • Schadebehandeling voorzover van toepassing b.v. onder eigen risico dan wel regres in overleg met de makelaar.
  • Protocollen / wensen opstellen en vastleggen in het door de makelaar op te stellen verzekeringshandboek.
  • Periodieke interne rapportage (voortgang) ten behoeve van de directie.